Croeso i wefan y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni

Mae’r wefan hon yn ymwneud â’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni sydd ar gael ar draws Gorllewin Cymru. Mae’r rhanbarth yn cynnwys Powys, Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Gwybodaeth i’ch helpu chi

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cyngor, arweiniad a chymorth a diduedd yn rhad ac am ddim i rieni plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac i blant a phobl ifanc sydd ag ADY.

Math o ADY

Gwahanol fathau o Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Cwestiynau mae rhieni a gofalwyr yn eu gofyn yn aml

Help gyda jargon

Gwneud synnwyr o rai o’r termau a’r byrfoddau

Amdanom Ni

Trosolwg o’r wybodaeth sydd i’w chael ar y wefan hon a manylion cyswllt y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni.

Beth yw Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni?

Gwybodaeth am y gwahanol fathau o gefnogaeth sydd ar gael gan y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni.

Cefnogaeth Leol ar gyfer Teuluoedd

Mwy o wybodaeth am y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn eich hardal chi.

Covid-19

Cyngor a Gwybodaeth i Deuluoedd yn Sir Benfro.

Diwygio statudol

Mae Llywodraeth Cymru yn trawsnewid y systemau ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru.

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.