Awdurdod Lleol Abertawe

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng

9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01792 637541

Ble i fynd er mwyn datrys eich pryderon

Os ydych yn poeni am y cynnydd mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, dylech siarad â’r athro dosbarth yn gyntaf. Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol, dylech hefyd siarad â’ch Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). Gallwch hefyd siarad â’r Pennaeth.

Os yw’ch pryderon yn ymwneud â’r gefnogaeth a roddir i’ch plentyn, gallwch ofyn am weld polisi’r ysgol ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).

Fel arfer, dylid rhannu pryderon eraill gyda’r Pennaeth.

Mae’n bosibl i alwad ffôn dawelu eich meddwl yn achos mater sy’n ymwneud â’r Awdurdod Lleol. Os nad yw hynny’n digwydd, yna cyflwynwch eich pryderon yn ysgrifenedig.

Mae’n bosibl datrys nifer o broblemau’n anffurfiol trwy siarad gyda’r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhannu eich pryderon.

Os ydych chi eisiau cyngor annibynnol, gallwch ffonio SNAP Cymru ar (0808) 801 0608