Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng  9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01639 763158

Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hychwanegu i ran hon y wefan cyn bo hir.

Diolch i chi am ymweld â gwefan y Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni.