Rhagor o Wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am grwpiau cefnogi sy’n darparu gwybodaeth a chymorth am Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer plant, pobl ifanc a’u rhieni, ewch i’r gwefannau canlynol:

Cynghorau Gwirfoddol Sirol:

Mae Cynghorau Gwirfoddol Sirol yn rhestru sefydliadau lleol sy’n rhoi gwybodaeth a chymorth gyda Dysgu Ychwanegol ar gyfer plant, pobl ifanc a’u rhieni. Mae gan bob rhanbarth yng Nghymru ei Gyngor Gwirfoddol ei hun. Dyma’r chwe Chyngor Gwirfoddol Sirol. Dewiswch yr un agosaf atoch chi:

Cefnogaeth Leol yng Ngorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn rhoi cymorth a chyngor i rieni sydd â’u plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael gan dîm penodol sy’n darparu gwybodaeth gywir a niwtral.