Mae’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig yn cynnwys

Mae Swyddfa’r Adran Cynhwysiant ADY ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau 9:00yb tan 5:00yp a dydd Gwener rhwng 9:00yb a 4:30yp.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01267 246466  neu drwy e-bostio: alnidepartment@carmarthenshire.gov.uk

SNAP Cymru

Ffôn 01554777566 neu 08451203730

neu E-bost: carm@snapcymru.org neu helpline@snapcymru.org

Eich Swyddogion Cyswllt Teulu ADY yw:

  • Cyn-ysgol a Chynradd – Fiona Rogers
  • Pontio, Uwchradd ac Ôl-16 – Kate Jones

Gwasanaethau a Darpariaeth Arbenigol

Yn ddelfrydol, dylai plant dderbyn eu haddysg yn eu hysgol leol. Mae’r rhan fwyaf o blant yn gwneud hynny, a gall ysgolion wneud newidiadau er mwyn helpu plant sydd ag anghenion ychwanegol i gael mynediad at y cwricwlwm.

Weithiau, efallai y bydd angen i blant fynd i uned neu ysgol arbennig. Bydd hyn yn cael ei benderfynu mewn cyfarfod o’r Panel Lleoli, gan bobl sy’n gweithio gyda’r plentyn, gan ystyried anghenion y teulu. Cliciwch ar y ddolen isod i ddod o hyd i’r ddarpariaeth orau i’ch plentyn:

Y ddarpariaeth orau i’ch plentyn yn Sir Gaerfyrddin

Rydym yma i’ch helpu!

Mae ein llinell gymorth ar gael o ddydd Llun i

ddydd Gwener rhwng 9:00 yb a 5:00 yp.

Ffôn: 01267 246466